EFTER

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

STUDENT

VERKSAMHET
AKA/Studentansvarig
Utbildningsansvarig/Amanuens

VERKSAMHET
Handledare

LÄROSÄTE
Klinisk adjunkt/lektor
Studierektor

Kursansvarig/VILsamordnare

1.

Genomför reflektion och ömsesidig feedback med handledare och AKA.

Genomför reflektion och ömsesidig feedback med student och handledare.
Stöddokument för slutsamtal.

Genomför reflektion och ömsesidig feedback med student och AKA. Stöddokument för slutsamtal.

Stöddokument för slutsamtal.

2.

Återkoppla utvärderingen.

Återkoppla feedback till handledare och verksamheten.

Återkoppla studentens feedback på handledningen och verksamheten.

Återkoppling till verksamheten utifrån utvärderingen.

3.

Du får återkoppling på utbildningsavvikelse som rapporterats i Händelsevis.

Hantera ev. utbildnings-avvikelse.

Hantera ev. utbildnings-avvikelse.

Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.